Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj62
mod_vvisit_counterWczoraj350
mod_vvisit_counterTen tydzień62
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2883
mod_vvisit_counterTen miesiąc7235
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc11276
mod_vvisit_counterWszystkie1844119
Home

Toszek dnia 24.02.2015 r.


Oświadczenie
Klubu Radnych
Porozumienie Mieszkańców


W związku z opublikowaniem w Gminnej Gazecie Samorządowej „Po troszku o Toszku” artykułu „Bojkot sesji nadzwyczajnej”, Klub Radnych Porozumienie Mieszkańców oświadcza, iż nie zgadza się na zamieszczanie w gminnej prasie, która wydawana jest za pieniądze publiczne, a więc za pieniądze wszystkich toszeckich podatników artykułów, które dyskredytują radnych, manipulują faktami, propagując kłamstwa o zabarwieniu stricte politycznym.

Treść ww. artykułu zawiera jednoznaczne kłamstwa i wprowadza toszecką opinię publiczną w błąd. W dniu 12 grudnia 2014 roku zostało złożone przez Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Toszku pismo informujące Burmistrza Grzegorza Kupczyka o proponowanym terminie zwołania na dzień 7 stycznia sesji budżetowej. Zgodnie z art. 239 Ustawy o finansach publicznych budżet gminy może być w uzasadnionych przypadkach uchwalony do dnia 31 stycznia 2015 roku. Radni mają bowiem ustawowy obowiązek  zaznajomić się z treścią podejmowanych uchwał, powinny też zebrać się komisje, na których podejmuje się sporne kwestie dotyczące m.in. uchwał. Ponieważ niektórzy radni otrzymali projekt uchwały budżetowej dopiero 23 grudnia 2014 roku, w okresie świątecznym oraz zamkniętego urzędu, nie mieli więc szans nie tylko na wnikliwe zapoznanie się z projektem, ale także na uzyskanie odpowiednich wyjaśnień od urzędników m.in. skarbnika, czy wreszcie przedyskutowanie propozycji zawartych w budżecie na 2015 rok. Obrady komisji zaplanowano na 5 stycznia, zatem termin sesji budżetowej 7 stycznia był jak najbardziej zasadny. Natomiast sesja nadzwyczajna 29 grudnia została zwołana specjalnie na wniosek burmistrza pewnie jako wyraz niezadowolenia z zamieszania związanego z uchwalaniem burmistrzowskiej pensji,  którą radni uchwalili  w dniu 23 grudnia 2014 roku.

Kolejnym kłamstwem jest informacja jakoby sesja budżetowa nie mogła się odbyć z powodu braku kworum. Sesja odbyła się, jednakże nie była prawomocna do podejmowania uchwał. Dalsze kłamstwa  polegają na zamieszczeniu informacji, jakoby Gmina Toszek była jedyną ze 167 gmin województwa śląskiego, która w nowy rok wkroczyła bez uchwalonego budżetu. Okazuje się jednak, że  Gmina Pyskowice uchwaliła budżet 8 stycznia br., a jak wynika z informacji uzyskanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w styczniu uchwaliły swoje budżety jeszcze 52 jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Podawanie do publicznej wiadomości nierzetelnych czy wręcz fałszywych informacji jest celowym wprowadzaniem mieszkańców w błąd lub nieudolną próbą dyskredytowania Radnych Klubu Porozumienie Mieszkańców, którzy ze wszech miar chcą sprawować swój mandat rzetelnie i uczciwie, a przede wszystkim w odróżnieniu od pozostałych, chcą wiedzieć, co uchwalają.

Radni klubu na pewno nie działali i nie będą działać na szkodę mieszkańców, a jedynie na rzecz racjonalnego gospodarowania lokalnymi finansami. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej obowiązuje jej projekt zgłoszony RIO, a Radni nie tylko nie złamali prawa, ale w rezultacie przyjęli budżet zaproponowany przez Burmistrza. Warto dodać, że budżet zawierał wiele błędów. Już sam tytuł budził niepokój. Zamiast roku 2015 na okładce podano rok 2014. Wiele kwot było wpisanych nieprawidłowo, a różnice wynosiły kilka rzędów wielkości. Błędy te nazywano „literówkami” i na dokument nanoszono bieżące poprawki w trakcie trwania sesji.

Reasumując, budżet gminy uchwalono 7 stycznia, jednak burmistrz Toszka, któremu tak bardzo zależało na tej uchwale jeszcze 2 tygodnie wcześniej, podczas sesji budżetowej był nieobecny.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec postawy zaprezentowanej przez naszego burmistrza w gazecie. Radny jest osobą zaufania publicznego, wybraną  w wolnych i demokratycznych wyborach, i niedopuszczalne jest szarganie jego dobrego imienia fałszywymi oskarżeniami. Zamiast pełnych cynizmu ataków personalnych należałoby otworzyć się na współpracę i wykazać większą dojrzałością. Wydaje się, że rolą burmistrza jest zaproponowanie różnym środowiskom i oponentom rozwiązań jednoczących  ich wokół idei, a nie podsycanie i, co gorsza, propagowanie wzajemnej niechęci.

Na zakończenie, w imieniu członków klubu pragnę stwierdzić, iż z uwagi na fakt zamieszczania w toszeckiej gazecie samorządowej całego szeregu subiektywnych tekstów ukazujących jednostronnie rzeczywistość polityczną Gminy Toszek w sposób za wszelką cenę korzystny dla burmistrza Grzegorza Kupczyka, który to proceder,  jak podaje wiele Regionalnych Izb Obrachunkowych, nie mieści się w zadaniach własnych gminy, w trosce o racjonalność wydatkowania środków publicznych jestem zobligowany do złożenia wniosku o zobowiązanie przewodniczącego Rady Miejskiej do skierowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej  wniosku o zbadanie zasadności dalszego wydawania pisma „Po troszku o Toszku”.


Przewodniczący Klubu Radnych
Porozumienie Mieszkańców
Krzysztof Grabelus

FAZA KSIĘŻYCA